29.04.2020
«Как реорганизовали специалисты Мобильной бригады работу с бенефициарами во время пандемии?»
30.01.2020
Не смотри на мою невозможность как на проблему
20.09.2019
Семинар: Методы ухода за тяжело больными людьми с ограниченными возможностями и пожилого возраста

Адрес: ул. Карла-Маркса, 79,
Тараклийский  район, г. Тараклия,
MD-7401, Республика Молдова.

Телефон: +373 (294) 23060
Email: aoprima@mail.ru scopencojt@mail.ru

 

Председатель организации
Скопенко Жеоржетта Ивановна 


Главная  »  проекты
Проекты
Proiectele implementate de AO PRIMA

Proiectele implementate de AO PRIMA

 

2002 – 2003: Centrul  de Reabilitare şi protecţie socială a copiilor în situaţie de risc „Пламъче”.  Finanţat de FISM.   A fost creat   Centrul  de Reabilitare şi protecţie socială a copiilor în situaţie de risc „Пламъче”.                                                                                                                                                                                                                             

2006: Procurarea echipamentului fizioterapeutic şi casnic  entru Centrul de Reabilitare şi protecţie socială a copiilor în situaţie de risc „Пламъче”.   Finanţator: Ambasada Germaniei.                                                                                                                                                                     

2007: Îmbunătăţirea condiţiilor de acordare a ajutorului medical copiilor în secţia de pediatrie a spitalului r. Taraclia. Finanţat de USAID, s-a efectuat  reparaţie  capitală a secţiei de pediatrie a spitalului r. Taraclia.                                                                                                                                                                                         

2005 – 2011: AO PRIMA  a pimit şi a transmis ajutor umanitar copiilor în situaţie de risc din r. Taraclia.

2009 – 2011: Un pas spre speranţă  finanţat de IM SOIR. Realizări principale: 5 Centre de reabilitare în 4 localităţi din r. Taraclia; o clasă incluzivă în or. Taraclia; o grupa mobilă de specialişti care a acordat servicii de consultare şi informare copiilor cu dizabilităţi; a fost instruit personalul; activităţi de advocacy pentru persoanele cu dizabilităţi; realizatea activităților de orientare profesională pentru copii cu diabilităţi.                                                                                                                                                                                                                                                  

2012 – 2012: Abordarea Efectelor Negative ale Migraţiei asupra Minorilor şi Familiilor Rămase în Ţară,  finanţat de OIM. Asistență copiilor râmași fără îngrijirea părintească.                                                                                                                                                                    

2012 – 2014:  Şanse egale pentru fiecare, finanţat de IM SOIR. Realizările cheie: 6 clase incluzive deschise şi finanţate  în satele din r. Taraclia şi o grădiniţă incluzivă  în or. Taraclia, a fost instruit personalul, a funcţionat grupa mobilă de specialişti, care a acordat servicii  de consultare şi informare copiilor cu dizabilităţi. S-a pertecut monitorizarea procesului de implementare a educaţiei incluzive în raion, orientare profesională persoanelor cu dezabilităţi (întocmirea bazei de date, anchetarea, informarea despre dreptul la muncă, consultarea juridică).  Activităţi de advocacy pentru persoanele cu dizabilităţi. 

2015 – 2017: Îndependenţă şi prosperare la egal cu toţi, finanţat de IM SOIR.  Realizarile cheie: 32 de persoane cu dizabilităţi încadrate în cîmpul muncii, care activează pînă în prezent, asistate, susţinute, monitorizate. 4 grupuri de autoreprezentanţi – 45 de persoane cu dizabilităţi din 4 localităţi ale r-nului Taraclia instruiţi în domeniul drepturilor PD, nediscriminarăi, orientaţi  profesional, socializaţi, cu deprinderi de viaţă independentă, comunicare şi comportare în societate formate. O întreprindere socială creată – Centru de dezvoltare a copiilor «Cheiţa de Aur»,  care activează cu succes.

 

2016: Diminuarea fenomenului de discriminare în mediul școlar, finanțat de FEE. Au fost create 4 grupe de voluntari  elevi, care acordau suport copiilor cu risc sporit de discriminare în mediul școlar – copii cu dizabilități, CES, minorități etnice și alte categorii.

 

2018 – prezent: Independență și prosperare la egal cu toţi, finanţat de IM SDP

2018 – 04.2020: Dezvoltarea Parteneriatelor Locale pentru  incluziunea socioeconomică a persoanelor social vulnerabile”, finanțat de FEE. 

 01 02 2018 – 31 07 2020  ”Servicii sociale îmbunătățite pentru  persoanele cu dizabilități”  Finanțat de SOROS MOLDOVA  finantat din sursele financiare primite din contul grantului oferit de Comisia Europeană prrn rntermediul Delegaliei Uniunii Europene in Republica Moldova (UE)

01 04 2019 – 30 11 2021 ”Advocacy pentru o  societate incluzivă la nivel local”  realizat cu suportul Fundației Est-Europene în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

 01 09 2021 – 31 12 2021   Sevicii îmbunătățite de recuperare și integrare socială pentru copii cu autism, TSA și boli genetice rare  realizat cu suportul Republicii Cehe

01 11 2021 – 31 03 2023  Dezvoltarea serviciului social specializat pentru copiii separați de  părinți din r. Taraclia realizat   din resursele Uniunii Europene în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, co-finanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și  AO Institutum Virtutes Civilis”.  

 Другие Проекты

Завершен ремонт помещений, Центрa временного размещения детей, разлученных с родителями «Доверие», района Тараклия. Подробнее...
Membri ai grupurilor intersectoriale pentru protecția copilului din localitățile raionului Taraclia și-au fortificat cunoștințele în ce privește utilizarea mecanismelor de intervenție în cazul copiilor aflați în dificultate. Подробнее...
Proiectul „Dezvoltarea serviciului social specializat pentru copiii separați de părinți din r. Taraclia” este realizat din resursele Uniunii Europene în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, co-finanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis”. Подробнее...
AO "PRIMA" внедряет новый социальный проект. Подробнее...
Цели проекта, на 2015 год, содействие и оказание поддержки молодым людям с ограниченными возможностями в реализации права на самостоятельную жизнь, выражения собственного мнения, профориентации, трудоустройства и улучшения экономического благосостояния. Подробнее...
Общая цель проекта заключается в содействии создания инклюзивного общества в пяти селах района Тараклия, где дети с ограниченными возможностями могли бы пользоваться своими правами в социальной, экономической и культурной жизни, имели достойную жизнь, в которой они могли бы полностью реализовать свой потенциал, на основе равных возможностей. Подробнее...
На национальном уровне В районе 40% трудоспособного населения уехали за границей на заработки. Большое количество из них не могли устроится на работу, многие создали новые семьи оставив своих детей на попечении пожилых родителей, которые не могут дать хорошее воспитание. Родители детей инвалидов стесняются своих детей и эти дети находятся всё время закрытые дома. Они лишены общения со сверстниками. Подробнее...

Содействует формированию экологического мировоззрения, практического экологического воспитания и бережного отношения к природе;


Содействует созданию и совершенствованию системы медико-социального обеспечения, медико-социальной и психологической реабилитации для семьи и детей.


Оказание помощи в решение проблем Центру Реабилитации и социальной защиты детей группы риска «Пламъче».


Содействует формированию здорового образа жизни, укрепления духовного, нравственного и физического здоровья семьи и детей, - как национального приоритета;

Организация готова сотрудничать с благотворительными организациями и приглашает спонсоров. Наши координаты указаны на сайте.

© 2024 Общественная Ассоциация "PRIMA"   |   Site elaborat de WebDesign.MD
Вверх